Najwyższa jakość potwierdzona certyfikatami

Oferta.

Beton towarowy

Betoniarnia BERCZYK świadczy usługi w zakresie produkcji, transportu i podawania pompą betonu, w szczególności:

⦁ beton klasy od C8/10 do C 40/45
⦁ beton posadzkowy ze zbrojeniem rozproszonym
⦁ transport 
⦁ pompa do betonu
⦁ podsypki cementowo piaskowe
⦁ stabilizacje