1. Administratorem Państwa danych osobowych jest BERCZYK Sp. J. S.A. z siedzibą o adresie ZAWIERZBIE 15N,
39-204 Żyraków. Mogą Państwo skontaktować się z nami korespondencyjnie pod powyższym adresem albo z
naszym Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną pod adresem: pawel@berczyk.pl.

2. Podanie imienia oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) jest dobrowolne, ale
konieczne abyśmy mogli odpowiedzieć na zadane pytanie.

3. Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celach:

• skontaktowania się z Państwem (realizując nasz prawnie usprawiedliwiony interes w postaci komunikacji z
Użytkownikami serwisu internetowego);

• wykazania, że weszliśmy w posiadanie Państwa danych osobowych zgodnie z prawem. Z tego powodu,
zbieramy i przechowujemy informacje na temat tego kiedy (datę i godzinę), skąd (adres IP urządzenia) i
jakie dane osobowe zostały nam udostępnione (wypełniając obowiązki prawne);

• przedstawienia Państwu oferty handlowej (wyłącznie jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, którą możecie
Państwo w każdej chwili wycofać);

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom współpracującym z nami, takim jak
dostawcy infrastruktury informatycznej, w tym usług hostingowych /jeżeli dane udostępniane są jeszcze innym
kategoriom podmiotów lub podmiotom, w tym miejscu należy je wymienić/.

5. Państwa dane osobowe przetwarzali będziemy przez okres 2 lat, liczony od dnia, w którym nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem, a w
przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do chwili jej wycofania, chyba, że wystąpi spór na
temat zgodności przetwarzania danych z prawem, wówczas Państwa dane przetwarzali będziemy do czasu
jego rozstrzygnięcia.

6. Przysługują Państwu prawa: dostępu do danych i ich sprostowania. Ponadto w sytuacjach określonych w
prawie ochrony danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, prawo do usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do przeniesienia danych osobowych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, którego dokonujemy w celu realizacji naszych prawnie usprawiedliwionych interesów.

7. Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny
z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.